ysgol uwchradd aberteifi

 Gwybodaeth

ysgol uwchradd aberteifi

Ysgol gyfun ddwyieithog gymysg ar gyfer plant 11-18 oed yw Ysgol Uwchradd Aberteifi. Derbynnir tua 90 o ddisgyblion yn flynyddol, gyda thua 120 yn y chweched dosbarth. Sefydlwyd yr ysgol ym 1898, a defnyddir yr adeilad gwreiddiol ynghyd ag adeiladau newydd. Mae’r ysgol yn gwasanaethu ardal eang. Mae’n ysgol ddwyieithog naturiol, a chaiff y disgyblion eu haddysg trwy gyfrwng y Saesneg a’r Gymraeg. Nod yr ysgol yw ymestyn pob disgybl i’w lawn botensial, yn academaidd, yn ysbrydol, yn gorfforol ac yn gymdeithasol. Ymfalchiwn yn y ffaith ein bod yn creu awyrgylch ac ethos ofalgar, ble mae pob disgybl yn cael ei barchu. Mae’r ysgol yn cynnig ystod eang o bynciau, a llwyddir i sicrhau canlyniadau arholiadau allanol da iawn. Rhoddir pwyslais mawr ar weithgareddau allgyrsiol, a chaiff y disgyblion lu o gyfleoedd i ddefnyddio a datblygu eu talentau. Mae ystod eang o weithgareddau a theithiau, lleol a thramor, yn cynnig cyfleoedd amrywiol a drudfawr i’n myfyrwyr.

Ysgol Uwchradd Aberteifi Park Place, Aberteifi, SA43 1AD. Ffôn: (01239) 612670 Ffacs: (01239) 621108 Ebost: swyddfa@aberteifi.ceredigion.sch.uk

Cysylltwch â ni

Gwybodaeth