ysgol uwchradd aberteifi

 Dyddiadau Gwyliau

Mae’r flwyddyn ysgol yn rhedeg o 1af Medi y flwyddyn gyfredol i 31ain Awst y flwyddyn ddilynol ac mae’n cynnwys tri thymor. Mae dyddiad dechrau a diwedd y tymhorau ysgol yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn ond, yn fras, dyma nhw:

  • Tymor yr Hydref – Medi i Ragfyr
  • Tymor y Gwanwyn – Ionawr i Fawrth / Ebrill (yn dibynnu ar ddyddiad y Pasg)
  • Tymor yr Haf – Ebrill i Orffennaf

Noder fod y calendr hwn yn amodol ar unrhyw newidiadau all ddeillio o benderfyniadau polisi’r llywodraeth. Nid yw Cyngor Sir Ceredigion yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golledion a ddaw yn sgil y math yma o newid i’r trefniadau gwyliau.

Dyddiadau Gwyliau Ysgol 2018/19

Tymor Dechrau Diwedd Diwrnodau Ysgol
Hydref 2018 Dydd Mawrth 4ydd Medi 2018 Hanner Tymor
Dydd Llun 29ain Hydref 2018 – Dydd Gwener 2il Tachwedd 2018
Dydd Gwener 21ain Rhagfyr 2018 74
Gwanwyn 2019 Dydd Llun 7fed Ionawr 2019 Hanner Tymor
Dydd Llun 25ain Chwefror 2019 – Dydd Gwener 1af Mawrth 2019
Dydd Gwener 12fed Ebrill 2019 65
Haf 2019 Dydd Mawrth 30ain Ebrill 2019 Hanner Tymor
Dydd Llun 27ain Mai 2019 – Dydd Gwener 31ain Mai 2019
Dydd Gwener 19eg Gorfennaf 2019 53

Diwrnodau gosod athrawon
(gellir eu trefnu fel sesiynau cyfnos)

Dyddiau HMS: 21 Chwefror and 29 Ebrill 2018

3
Cyfanswm 195

Cysylltwch â ni

Gwybodaeth