ysgol uwchradd aberteifi

 Aelodau’r corf llywodraethol llawn

CADEIRYDD Y LLYWODRAETHWYR:

Mrs E Maskell                                           c/o Ysgol Uwchradd Aberteifi

CLERK I’R LLYWODRAETHWYR:

Mr J E Evans, Education Department, Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UE

Telephone:  01970 633686

PENNAETH:

Mrs N James                                         PENNAETH

LLYWODRAETHWYR:

ENW STATWS DAW I BEN
Mrs C Hieatt AAL 2020
Mrs S Lewis AAL 2018
Mrs S Francis AAL 2020
Mrs E Maskell Rhiant
(Cadeirydd)
2019
Mrs N Davies Rhiant 2021
Mrs D Leonard-Davies Rhiant 2019
Mrs T Smith-Lorenz Rhiant 2021
Mrs J Goss Rhiant 2021
Mrs H Hunting-Morris Rhiant 2020
Mr B Morris Rhiant 2020
Mr T Tagg Rhiant 2020
Mr W J M Richards Cymuned 2021
Mr C D R Evans Cymuned 2019
Mrs D Griffiths Cymuned 2020
Mrs E Evans Cymuned 2020
Mrs. B. O’Sullivan Athrawes 2018
Mr R White Staff 2022

Cysylltwch â ni

Gwybodaeth