ysgol uwchradd aberteifi

 Rhestr Staff

Tîm Arwain

 
Pennaeth Mrs N James
Dirprwy Bennaeth  Mr M Reed
Pennaeth Cynorthwyol Mrs S Palmer
Pennaeth Cynorthwyol Cysylltiol Miss P Davies
Pennaeth Cynorthwyol Cysylltiol Mrs B O’Sullivan

Tîm Rheoli – Penaethiaid Cyfadran

 
Mathemateg Miss P Davies
Saesneg Mrs E Smith
Cymraeg Mrs H Jones
Gwyddoniaeth Mrs B Jenkins
Dyniaethau Mrs B O’Sullivan
Dylunio Mr E James
leithoedd Tramor Modern Mrs S Evans
Creu Mr R Evans
Cynhwysiant Mrs N Jakubowski

Arweinwyr Cynnydd

 
Blwyddyn 7 Mrs R Jones
Blwyddyn 8 Miss N Jones
Blynyddoedd 9 Mrs E Curry Pound
Blwyddyn 10 a 11 Miss K James
Blwyddyn 12/13 Miss C Bourg / Mrs S Evans

Gwyddoniaeth

 
Athrawon yn y Gyfadran  
  Mrs B Jenkins
  Mrs S Palmer
  Mr E Nunn
  Mr D R Jones
  Miss B Jones
  Mr A Roberts
  Miss K James
  Mrs S Lewis
   
   
Technegwyr Gwyddoniaeth Mr P Seaborne (Uwch)
  Mr K Hodgett

Mathemateg

 
Athrawon yn y Gyfadran  
  Miss P Davies
  Miss R Bulmer
  Miss L Morgan
  Mrs A Jones

Saesneg

 

Athrawon yn y Gyfadran  
  Mrs E Smith
  Mrs J Burns
  Mrs S Searle
  Miss K Robinson

ITM

 
Athrawon yn y Gyfadran  
   
  Mrs S Evans (Ffrangeg a Sbaeneg)
  Miss C Bourg

Cymraeg

 
Athrawon yn y Gyfadran  
  Mrs H Jones
  Miss N Jones
  Mrs S Jones

Dylunio (DT, TGCh, Peirianneg, Cyrsiau Galwedigaethol)

 
Athrawon yn y Gyfadran  
  Mr E James (DT)
  Mr J Whittall (DT, Ail yn y Gyfadran)
  Mrs J Rees-James (DT)
  Miss J Jones (DT)
  Mr A Richards (ICT)
  Miss C Davies (ICT)
Technegydd Mrs D Davies
  Mrs P Taylor

Creu (Cerdd, Celf, Addysg Gorfforol)

 
Athrawon yn y Gyfadran  
  Mr R Evans (AG)
  Mrs R Jones (Cerdd)
  Mrs E Davies (AG)
  Miss J Jones (Celf)
  Mrs P Thomas (Celf)
   

Dyniaethau (Daearyddiaeth, Hanes, Astudiaethau Crefyddol, Gwasanaethau Cyhoeddus)

 
Athrawon yn y Gyfadran  
  Mrs B O’Sullivan
  Mrs S Hamilton (Ail yn y Gyfadran)
  Miss E Davies
  Miss M Lloyd
  Miss E Curry

Cynhwysiant

 
Athrawon Mrs N Jakubowski
Cynorthwywyr Dysgu – Discovery Mrs G Hughes
  Mrs J Toft
  Mrs J Rees
  Mrs D Leonard-Davies
Cynorthwywyr Dysgu – Hafan & Encil Mrs A Griffiths
 

Mrs A Ardern

Mrs A Giles

Cynorthwywyr Dysgu (Cefnogaeth Dysgu) Miss J Davies
 

Miss N Davies

Mrs M Williams

  Miss K Wood
  Mrs S Newcombe
  Mrs S Jones
  Mrs G Goldsmith
  Mrs J John
  Mr C Griffiths
  Miss S Thomas
  Mrs R Ring
  Mrs R Tuck
Cynorthwy-ydd Bugeiliol Mrs M Faunch (Cyd-gysylltydd Plant mewn Gofal a Swyddog Amddiffyn Plant)
Anogwr Dysgu Mrs L Kelly

Staff gweinyddol yr ysgol

 
Rheolwr Busnes yr Ysgol Mr R White
Cynorthwy-ydd Personol y Pennaeth Miss H Curran
Derbynnydd Mrs T Marshall
Swyddog Presenoldeb Mrs S Hazzelby
Llyfrgellydd yr Ysgol Miss S Rowlands
Swyddog Arholiadau Mrs B Picton-Davies
Rheolwr y Safle Mr A Neale
Arolygwraig Goruchwylio Gwersi Mrs C Holmes
Gofalwr Mr J Hogsden

 

Cysylltwch â ni

Gwybodaeth