ysgol uwchradd aberteifi

 Trefn y Dydd

Amserlen bythefnos sydd yn Ysgol Uwchradd Aberteifi. Rhoddir gwybodaeth am yr amserlen neu ddigwyddiadau yn ôl Wythnos 1 neu Wythnos 2.

Y Diwrnod Ysgol

 
08.35 – 09.00 Cofrestru / Gwasanaeth
09.00 – 09.50 Gwers 1
09.50 – 10.40 Gwers 2
10.40 – 10.55 Egwyl
10.55 – 11.45 Gwers 3
11.45 – 12.35 Gwers 4
12.35 – 13.15 Cinio
13.15 – 13.20 Cloch hôl bagiau/Agor drysau
13.20 – 14.10 Gwers 5
14.10 – 15.00 Gwers 6

Hyd pob gwers yw 50 munud.

Cysylltwch â ni

Gwybodaeth