ysgol uwchradd aberteifi

 Côd Ymddygiad

Mae’r ysgol yn gwobrwyo:

 

 

  • Prydlondeb.
  • Gwaith caled.
  • Ymddygiad dda.
  • Cynnydd wrth ddysgu.
  • Dilyn rheolau’r ysgol.
  • Presenoldeb da.

 

Mae’r ysgol yn parchu:

 

 

  • Agwedd dda at ddysgu.
  • Deall a pharchu pobl eraill.
  • Siarad yn gwrtais.
  • Gwrando’n astud.

 

 

Rheolau’r ysgol:

Ar y cyfan, 8 rheol sydd yma:

  Rheol Rheswm
school-conduct_clip_image004 Gwisg ysgol ac offer cywir. Rwyt ti’n edrych yn smart, golygu busnes, a pharod am waith.
school-conduct_clip_image006 Parchu pobl eraill a’r ysgol. Fel bod ti a phawb arall yn gallu bwrw ati i ddysgu. Mae cadw’r ysgol yn daclus yn helpu ni i fod yn falch ohoni.
school-conduct_clip_image008 Ymddwyn mewn ffordd ddiogel o fewn yr ysgol. Fel bod pawb yn teimlo’n saff – mae’r hawl gyda ti a phawb i deimlo’n ddiogel, a bydd llai o ddamweiniau.
school-conduct_clip_image010 Tynnu cotiau a’u rhoi mewn bagiau / loceri. Mae’n haws i ni adnabod pobl sydd ddim yn perthyn i’r ysgol a bydd dy got di’n ddiogel.
school-conduct_clip_image012 Ffonau symudol a MP3 mas o’r golwg, a dim i’w clywed. Achos dydyn nhw DDIM yn helpu ti i ddysgu.
school-conduct_clip_image014 Bod ar gampws yr ysgol drwy’r dydd. Mewn argyfwng mae’n haws i ni wybod ble mae pawb a’ch cadw chi ’n saff.
school-conduct_clip_image016 Bwyta yn y ffreutur yn unig. Fel bo’r ysgol yn lân a thaclus.
school-conduct_clip_image018 Dim gwm cnoi. Mae’n anodd ei lanhau ac yn afiach ac rydyn ni eisiau i dy ysgol DI i fod yn smart.

 

Cysylltwch â ni

Gwybodaeth