ysgol uwchradd aberteifi

 Gwisg 12 – 13

  

Bechgyn

Merched

Trowsus du Sgert ddu hyd at y gliniau neu trowsus du
Siwmper ysgol du  Siwmper neu cardigan ysgol du
Crys neu blows wen  Crys neu blows wen
Crys neu blows wen  Tei ysgol y Chweched Dosbarth
Bleser ysgol du (dewisol)  Bleser ysgol du (dewisol)

 

 

Cysylltwch â ni

Gwybodaeth