ysgol uwchradd aberteifi

Aelodau y Cyngor Ysgol 2018-2019

Blwyddyn 7
7A Dominic Darlington Alisha Davies
7T Alfie Bellars Jessica Rand
7C Tomos Tagg Ruby Nielson
7B Faith Randerson Cody Boughey
7H

Raphael James

Evie Davies

Blwyddyn 8
8C

Elicia Baxter

Oliver Rees

8A

Isaac Luckman

Skye Gray

8B

Kayleigh Fischer

Brychan Chandler-Blackburn

8H

Ebony Jones

Ellis Thomas

Blwyddyn 9
9A  Erin Murphy

Bradley Pearson

9B

Jo Hardman

Olivia Lewis

9C

Sion Nicoll

Ffion Phillips

9H

Josh Bowen

Molly Crombie

Blwyddyn 10
10C  Ffion Evans

Adam Walters

10A

Luc Ring

10B

Ela Maxfield

Daniel Greenshields

10H

Jacob Davies

Beca Edwards

Blwyddyn 11
11H

Elen Short

Oliver Durose-Ward

11D

Oscar Hayward

Iza Buckley

11C

Emily Cross

Iwan Griffiths

11B

Matthew Howe

Teagan Roberts

11A

Morgan Woolley

Oliver Leighton

Blwyddyn 12
12A

Rhys Godfrey

Sophie Gaskell

12B

Molly Dorras

Sam Osborne

Blwyddyn 13
13A

Peter Westbury

Elise May

13B

Sion Rockley

Natalie Webb

Pwyllgorau Cyngor Ysgol 2019

Pwyllgor Parchu Hawliau Ysgol
Elise May and Peter Westbury Cadeirydd
Alisha Davies
Jessica Rand
Faith Randerson
Raphael James
Tomos Tagg
Elicia Baxter
Erin Murphy
Mollie Crombie
Ffion Phillips
Elen Short Oliver Durose
Pwyllgor Isadeiledd
Sion Rockley Cadeirydd
Cody Boughey
Raphael James
Scott Francis
Isaac Luckman
Skye Grey
Kayleigh Fisher
Bradley Pearson
Josh Bowen
Luc Ring
Beca Edwards
Oscar Hayward
Emily Cross
Iwan Griffiths
Oliver Leighton
Iza Buckley
Sam Osborne
Sophie Gaskell
Y Pwyllgor Addysgu a Dysgu
Natalie Webb Cadeirydd
Grace Castle
Evie Davies
Ela Maxfield
Teagan Roberts
Morgan Woolley
Alfie Bellars
Ffion Evans
Rhys Godfrey
Molly Dorras

Cysylltwch â ni

Gwybodaeth