ysgol uwchradd aberteifi

 Y Llyfrgell

Llyfrgell yr Ysgol

Mae ein llyfrgell yn rhan bwysig iawn o’r ysgol ac yn uchel ei pharch. Mae yma le ac adnoddau gwaith ar gyfer tua 40 o ddisgyblion. Mae ei chynnwys ar system gyfrifiadurol felly gallwn reoli’n stôr o lyfrau’n effeithiol. Gan fod gwersi llyfrgell ar yr amserlen caiff plant y cyfle i ddefnyddio’r gwahanol adrannau ymchwil a gwybodaeth fel y bydden nhw mewn llyfrgell gyhoeddus. Hefyd mae gwybodaeth electronig ar gael er mwyn i ddisgyblion gael mynediant i lyfrau cyfair, ôl rifynnau o bapurau dyddiol yn ogystal ag offer clyweledol. Mae’r Rhyngrwyd ar gael yn y Llyfrgell ac ar draws systemau’r ysgol.

Gobeithiwn y bydd ein harfer o roi rhyddid a chyfleoedd i’r disgyblion i ddefnyddio’r llyfrgell a’i hadnoddau’n eu datblygu’n bobl sydd yn gallu dod o hyd i, ac yn gallu cymhwyso gwybodaeth yn effeithiol. Gobeithiwn hefyd feithrin ynddynt barch at lyfrau a mwynhâd darllen a fydd yn rhan o weddill eu hoes.

Cysylltwch â ni

Gwybodaeth