ysgol uwchradd aberteifi

 Cymdeithas Ysgol a Chartref

Croeso cynnes iawn wrth eich CRhA

Os ydych chi ar wefan yr ysgol gobeithio nad wedi colli’ch ffordd rownd y Wê ydych chi! Wrth gwrs eich bod chi eisiau gwybod mwy. Diolch am alw heibio – nawr bant â ni.

Fel llawer i ysgol, mae’r Gymdeithas Ysgol a Chartref yn brysur a bywiog a’i phrif bwrpas mewn bywyd yw codi arian er lles yr ysgol. Ond nid dyna’r cyfan o bell ffordd.

Unwaith bydd disgybl wedi dechrau yn yr ysgol yn aml iawn bydd rôl rhieni a gofalwyr yn addysg y plant yn llai amlwg, nid yn unig oherwydd fod rhieni byth yn cyfarfod wrth yr iet fel yn yr ysgol gynradd (pa ddisgybl ysgol uwchradd allai oddef hynny?), ond mae’r ysgol yn teimlo fel tiriogaeth y disgybl yn ei fywyd ‘oddi cartref’ fel petai. ‘Sdim lle i rieni heblaw ar achlysuron arbennig. Ffordd ardderchog o ddod i adnabod yr ysgol, y staff a chyd- rieni yw trwy ymuno â’r CRhA – gan deimlo’n rhan o’r bywyd sydd yn rhan mor bwysig o fywyd eich plentyn.

Croesawn aelodau newydd bob amser (mae eisiau syniadau yn ogystal â help gyda digwyddiadau), felly os ydych chi’n teimlo yr hoffech helpu, byddwn wrth ein boddau! Mae cyfarfod unwaith bob hanner tymor am 6.00 pm yn Llyfrgell yr ysgol.

Cysylltwch â Miss Hannah Curran am fwy o wybodaeth: h.curran@aberteifi.ceredigion.sch.uk

Wrth gwrs rydyn ni’n sylweddoli nad oes gan bawb yr amser i’w sbario, ond gallwch gefnogi trwy ddod i rai o’r digwyddiadau niferus ar y calendr. Fe gewch chi amser da, dw i’n addo!

Edrychaf ymlaen i gwrdd â chi cyn bo hir,

Susan Edwards, CRhA

 

Rhowch i’r Gymdeithas Rhieni-Athrawon Yma:

 

Elusen Gofretredig Rhif 1060845

Cysylltwch â ni

Gwybodaeth